Om Hjemmesiden.

Ideen til denne hjemmeside er opstået, bl.a. fordi vi har lavet et større brevprojekt. Det består af en række breve fra perioden 1889 til 1922 mellem København (Frederiksberg og Vanløse) og Ærø, først og fremmest Ommel og Kragnæs. Det kan du læse mere om, hvis du klikker dig ind på "Ærø-København". Dette er Ingers familie, idet det drejer sig om Kirstens, Johans, Ellens og Ingers bedsteforældre, der kom til København fra Ærø.

Men vi vil også gerne prøve at uddybe vort mangelfulde kendskab til vores, d.v.s Houby- Olsen- familierne. Vi ser overalt omkring os, at mennesker bliver mere og mere interesserede i slægten: Hvor kommer jeg fra? Har jeg familie jeg ikke kender? eller som jeg har mistet kontakten med. Hvad kan jeg/vi gøre ved det, og er der andre, der også er interesseret? Det er mange spørgsmål, men der er vel ikke andet at gøre, at prøve at gå i gang.

Allerede i 1996 startede jeg med at undersøge noget om min slægt, men det gik så noget i stå, dels p.g.a. forskellige hændelser, som jeg ikke skal komme ind på her, dels arbejdede jeg på det, der hedder Ærø-København, men nu vedsætter jeg her det, jeg lavede dengang. 

                                                                 Henrik.