.P. Nicolaisen Dahm

 

 Det er ikke meget jeg har om den gamle Nicolaisen Dahm, faktisk ikke mere end at jeg kan vedstille det hele. Det, der gør ham interessant er, at han har været en betydelig person i arbejderbevægelsen i Skive. Hvad der findes af bannere og faner fra hans hånd, er ikke småting. Jeg har ingen billeder af nogle af disse, men det kan jeg nok få på museet, hvor de vist nok findes?

 

Han er født på Mors i 1865 og døde i Skive 1935, kort efter sin 70-års fødselsdag. I den forbindelse stod der i en avis vedstillede artikel. Den er klippet ud uden angivelse af kilde eller dato, og denne mangel karakteriserer alle udklip.

 

Der var til denne fest en versificeret  tale i dialekt;

 

Der har også til festen været en Avis, som blev læst op. Den har jeg desværre ikke, men hele selskabet har åbenbart skrevet et takkebrev lige på stedet. Det, der kan være på siden, følger her:

 

Som det fremgår af det foregående, døde den gamle maler kort efter halvfjersårsdagen, og det gav

anledning til avisskriverier. Og begravelsen var godt besøgt, og man genkender navne fra Skives historie:

 

J.P. Nicolaisen Dahms Begravelse fandt sted den 3. november 1935, men allerede i 1924 blev hans kone, Maren Kirstine Nikolaisen Dahm, begravet, så han havde nogle år, hvor han var alene. En del af denne tid levede han jo på alderdomshjemmet, hvor han malede på cigarkasser, som det også fremgår ag den versificerede tale ved fødselsdagen. Jeg er i besiddelse af hele 3 af dem, og de to bringes her som afslutning på denne historie.